Lò vi sóng, Lò vi ba tại siêu thị điện máy Pico.vn