Vui hội Xperia, một “chạm” khai xuân

09/12/2013 15:00:00
Cham xperia don giang sinh tung bung
Vui hội Xperia, một “chạm” khai xuân
Vui hội Xperia, một “chạm” khai xuân
Vui hội Xperia, một “chạm” khai xuân

Tham khảo các chương trình khuyến mại dành cho sản phẩm điện thoại Sony Xperia tại đây

Nguồn: Sony