Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ tín dụng Cremium Visa VietinBank khi mua sắm tại Pico


07/06/2013 03:10:00
1. Tặng ngay 500.000 đồng cho chủ thẻ phát sinh chi tiêu lần đầu của thẻ từ 1 triệu đồng (áp dụng cho chủ thẻ mới phát hành, chủ thẻ chưa kích hoạt, chủ thẻ Cremium Visa VietinBank đã kích hoạt nhưng chưa chi tiêu trên POS và thanh toán trên Internet).

2. Cứ mỗi 1 triệu đồng chi tiêu, chủ thẻ có cơ hội nhận ưu đãi hoàn 100% giá trị giao dịch và tối đa không quá 5 triệu đồng (áp dụng cho tất cả các chủ thẻ hiện tại và mới).

Thể lệ chương trình:
The le vietinbank
the le vietinbank 2
the le vietinbank 3

Nguồn: Vietinbank