Ưu đãi cho chủ thẻ BIDV khi mua sản phẩm Panasonic tại Pico


18/09/2013 03:16:00
Chương trình khuyến mại chiết khấu  chủ thẻ BIDV với nội dung như sau:

bidv panasonic

► Thời gian: Từ ngày  30/08/2013 đến hết ngày 14/10/2013

► Áp dụng: Tất cả các thẻ do BIDV phát hành và có logo của BIDV trên thẻ.

► Điều kiện áp dụng:

+ Khách hàng thanh toán tiền hàng hóa bằng các loại thẻ của BIDV tại thiết bị POS của BIDV, đặt tại PICO.
+ Chương trình áp dụng cho đến khi kết thúc thời gian quy định hoặc cho đến khi hết ngân sách dự kiến (700 triệu đồng), tùy theo điều kiện nào đến trước.
+ Trong trường hợp hạn mức thanh toán của chủ thẻ không đủ thanh toán 100% giá trị hóa đơn mua hàng, chủ thẻ có thể thanh toán phần còn lại bằng tiền mặt, số tiền chiết khấu được tính trên giá trị giao dịch thanh toán thẻ.
+ Giao dịch thanh toán được tính theo ngày giao dịch của khách hàng và phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công.
Riêng đối với thẻ tín dụng của BIDV
+ Nếu khách hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình, thu ngân PICO lưu ý với khách hàng về việc BIDV sẽ chuyển tiền chiết khấu qua tài khoản thanh toán tại BIDV. Trường hợp khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại BIDV, nhân viên thu ngân sẽ tư vấn cho khách hàng đến mở tài khoản thanh toán tại BIDV để BIDV chuyển tiền chiết khấu cho khách hàng.

► Nội dung:
    + Giảm giá 10% cho chủ thẻ BIDV khi mua hàng mang thương hiệu PANASONIC( Trừ Điều hòa) và thanh toán bằng thẻ của BIDV qua POS BIDV tại hệ thống siêu thị điện máy PICO. Mức chiết khấu được áp dụng đối với các hóa đơn mua hàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.
    + Giảm giá 15% cho chủ thẻ BIDV khi mua hàng mang thương hiệu PANASONIC( Trừ Điều hòa) và thanh toán bằng thẻ của BIDV qua POS BIDV tại hệ thống siêu thị điện máy PICO. Mức chiết khấu được áp dụng đối với các hóa đơn mua hàng có giá trị dưới 5 triệu đồng.

Nguồn: Pico