Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
5,5-6triệu
7 người
Bắc Ninh, Hà Nội
6-8 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
31/03/2019 - Nhân viên Kho Tin đặc biệt
5 triệu - 6 triệu
2 người
Hà Nội
5000000
2 người
Hà Nội