Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
5 .000.000đ - 7.000.000đ++++++
2 người
Hà Nội
15/05/2017 - Nhân viên Kho Tin đặc biệt
5 triệu - 6 triệu
2 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
12 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
10 người
Hà Nội
5 - 7 triệu
2 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
60 người
Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
7 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
Thỏa thuận
1 người
Hải Phòng
Thỏa thuận
8 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
5 triệu - 7 triệu
30 người
Hà Nội