Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
Thỏa thuận
3 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
3 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
10 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
4 - 6 triệu
2 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
50 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
6 người
Bắc Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
4 triệu - 6 triệu
6 người
Hà Nội, Hải Phòng
8 triệu - 10 triệu
2 người
Thỏa thuận
6 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa
4 triệu - 6 triệu
50 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng