Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
4 - 6 triệu
1 người
Hà Nội
15/05/2017 - Nhân viên Kho Tin đặc biệt
4 triệu - 6 triệu
4 người
Hà Nội
13/05/2017 - Nhân viên PR Tin đặc biệt
10 triệu - 12 triệu
1 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
1 người
4 triệu - 6 triệu
3 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
11 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
7 triệu - 10 triệu
2 người
5 triệu- 8 triệu
30 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
3 người
Hải Phòng
10 triệu - 15 triệu
2 người
Hà Nội
Thỏa thuận
5 người
Hà Nội, Phú Thọ
Thỏa thuận
1 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
5 người
Hà Nội
Thỏa thuận
2 người
Hà Nội
Thỏa thuận
4 người
Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa
4 triệu - 6 triệu
50 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
60 người
Hà Nội