Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
7 - 9 triệu
1 người
5-7 triệu
3 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 - 7 triệu
18 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
Thỏa thuận
1 người
Hải Phòng
Thỏa thuận
3 người
Bắc Ninh, Thanh Hóa