Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
7 - 9 triệu
2 người
Hà Nội
10000000-12000000
1 người
5-7 triệu
4 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
10 người
Hà Nội
5 - 7 triệu
18 người
Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa
5 triệu - 7 triệu
60 người
Hà Nội, Hải Phòng
10 triệu - 15 triệu
2 người
Hà Nội
Thỏa thuận
2 người
Hải Phòng, Phú Thọ
Thỏa thuận
1 người
Hải Phòng
Thỏa thuận
6 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa