Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
6000000
2 người
5 triệu- 7 triệu
50 người
Bắc Ninh
Thỏa thuận
3 người
Hà Nội
7 triệu -12 triệu
9 người
Hà Nội, Hải Phòng
13/05/2017 - Nhân viên PR Tin đặc biệt
10 triệu - 12 triệu
1 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
10 người
Bắc Ninh, Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
10 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 triệu- 8 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội
4 - 6 triệu
2 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
50 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
10 triệu - 15 triệu
2 người
Hà Nội
Thỏa thuận
6 người
Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
4 triệu - 6 triệu
6 người
Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
5 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa
4 triệu - 6 triệu
50 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng