Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
6000000 - 8000000
1 người
10000000-12000000
1 người
5-7 triệu
4 người
Hà Nội
7 triệu -12 triệu
9 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định
15/05/2017 - Nhân viên Kho Tin đặc biệt
5 triệu - 6 triệu
2 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
6 người
Bắc Ninh, Hà Nội
5 triệu- 8 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 - 7 triệu
18 người
Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa
5 triệu - 7 triệu
75 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội
Thỏa thuận
2 người
Phú Thọ
4 triệu - 6 triệu
10 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
6 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa