Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
5 triệu- 7 triệu
1 người
Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
14 người
Hà Nội, Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
10 người
Hà Nội
5 - 7 triệu
7 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
60 người
Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
1 người
Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
10 người
Hà Nội