Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
7 - 9 triệu
1 người
5,5-6triệu
7 người
Bắc Ninh, Hà Nội
6-8 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
7-9 triệu
3 người
Hà Nội
6 -7 triệu
15 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 - 7 triệu
18 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa