Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
5-7 triệu
3 người
Hà Nội
7 triệu -12 triệu
9 người
Bắc Giang, Hà Nội
31/08/2018 - Nhân viên Kho Tin đặc biệt
5 triệu - 6 triệu
2 người
Hà Nội
4 - 6 triệu
4 người
Hà Nội
5 triệu - 7 triệu
20 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 triệu - 7 triệu
6 người
Hà Nội
5 triệu- 8 triệu
25 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng
5 - 7 triệu
18 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
5 triệu - 7 triệu
75 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội
Thỏa thuận
1 người
Phú Thọ
Thỏa thuận
1 người
Hà Nội
Thỏa thuận
5 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa