Trả góp lãi suất 0% kỳ hạn 6 tháng với ACS


17/11/2015 02:11:00
  1. Thông tin chương trình:
  • Thời gian áp dụng: 13/11/2015 đến 10/12/2015.
  • Phạm vi áp dụng : Toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy Pico
  • Sản phẩm áp dụng: tất cả các sản phẩm do Pico bán ra.

  1. Điều kiện để khách hàng tham gia gói lãi suất 0%:
  • Giá trị đơn hàng tối thiểu: 5,000,000Đ.
  • Chấp nhận nhiều sản phẩm trên cùng 1 đơn hàng. Sản phẩm không trả chậm sẽ tách riêng thành đơn hàng khác, không gộp chung với sản phẩm không trả chậm.
  • Khách hàng trả trước 40% giá trị đơn hàng, và trả chậm cho ACS phần còn lại (tương ứng khoản trả chậm tối thiểu từ 3,000,000Đ trở lên)
  1. Lưu ý:
  • Khách hàng chịu trách nhiệm đóng các khoản phí liên quan cho ACS. Pico sẽ thu hộ ACS từ khách hàng khoản phí phát sinh (nếu có).

 

Nguồn: PICO