Thể lệ chương trình “Tận hưởng ưu đãi cuối năm” cùng chủ thẻ Vietcombank


24/11/2014 06:03:00

1. Thời gian khuyến mại: Từ 25/11/2014 đến 25/01/2015
2. Đối tượng áp dụng:
Chủ thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank bao gồm:
- Chủ thẻ Vietcombank Connect24
- Chủ thẻ Vietcombank Coopmart
- Chủ thẻ sinh viên
3. Nội dung ưu đãi
- Ưu đãi 1: Mỗi tháng, hoàn 300.000 VNĐ cho 3000 Khách hàng có doanh số giao dịch chi tiêu đầu tiên, tối thiểu 08 triệu đồng.
- Ưu đãi 2: Hoàn 02 triệu cho 100 Khách hàng có tổng doanh số giao dịch chi tiêu cao nhất.
4. Địa điểm áp dụng:
Áp dụng cho các giao dịch Ecommerce và các giao dịch thanh toán thực hiện tại các máy cà  thẻ Vietcombank đặt tại Pico và một số TTTM, STĐM khác.
5. Điều kiện và điều khoản: 
- Thẻ hợp lệ
- Là thẻ ghi nợ nội địa do Vietcombank phát hành (gọi tắt là thẻ Vietcombank) bao gồm:
+ Thẻ Vietcombank Connect24
+ Thẻ Vietcombank Coopmart
+ Thẻ sinh viên
- Tài khoản Thẻ không bị khóa, hủy và còn hiệu lực tại thời điểm Vietcombank xét thưởng.
- Giao dịch hợp lệ
- Giao dịch dùng Thẻ Vietcombank để mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại ĐVCNT hợp lệ theo nội dung chương trình trong thời gian khuyến mãi, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt,
giao dịch phát sinh do sự cố của hệ thống, giao dịch hoàn trả, giao dịch kích hoạt thẻ (test).
- Giao dịch được thực hiện từ 00h00’00” ngày 25/11/2014 đến 23h59’59” ngày 25/01/2015 (Giờ Việt Nam GMT+7).
- Chủ thẻ đủ điều kiện nhận thưởng:
- Là chủ thẻ chính Vietcombank
- Đối với ưu đãi 1: Chủ thẻ hợp lệ thuộc danh sách 3000 chủ thẻ có doanh số giao dịch chi  tiêu hợp lệ đầu tiên mỗi tháng đủ điều kiện theo nội dung chương trình trong thời gian khuyến mãi trong đó:
- Tháng đầu tiên: tính từ ngày 25/11/2014 đến 25/12/2014.
- Tháng thứ 2: tính từ ngày 25/12/2014 đến 25/01/2015.
- Đối với ưu đãi 2: Chủ thẻ hợp lệ thuộc danh sách 100 chủ thẻ có tổng doanh số giao dịch  chi tiêu hợp lệ cao nhất đủ điều kiện theo nội dung chương trình trong thời gian khuyến
mãi. Trường hợp có nhiều hơn 100 chủ thẻ thỏa mãn điều kiện nhận thưởng (tổng giá trị  giao dịch bằng nhau) thì các chủ thẻ nào đạt tổng giá trị giao dịch xét thưởng sớm hơn tính
theo thời gian được cập nhật vào hệ thống sẽ được tính là các chủ thẻ trúng thưởng.
- Giao dịch của chủ thẻ phụ sẽ được tính là giao dịch của chủ thẻ chính
- Mỗi chủ thẻ (tính theo CIF Khách hàng) chỉ được tính thưởng 1 lần đối với ưu đãi 1 trong  suốt thời gian khuyến mãi.
- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Vietcombank sẽ công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên trang web của Vietcombank: www.vietcombank.com.vn.
6. Quyền của Vietcombank: 
- Vietcombank có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ của Thẻ hợp lệ và thực hiện các thủ tục trả thưởng.
- Vietcombank được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra như cháy nổ, lũ  lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi… làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch,
không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống Ngân hàng.
- Vietcombank có quyền ghi Nợ lại tài khoản thẻ của Chủ thẻ mà không cần báo trước đối  với các khoản tiền hoàn trả căn cứ vào các giao dịch phát sinh và giao dịch trả thưởng do sự
cố hệ thống và các giao dịch mà Vietcombank nghi ngờ có sự gian lận.
- Vietcombank có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng để phục  vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank.
- Vietcombank có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện và điều khoản chương trình
khuyến mãi cho phù hợp bằng cách công bố công khai trên web của Vietcombank (www.vietcombank.com.vn)
(www.vietcombank.com.vn).
7. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ thẻ
7.1.Trách nhiệm của chủ thẻ
- Chủ thẻ có trách nhiệm lưu lại các chứng từ, hóa đơn giao dịch và phải cung cấp đầy đủ cho  Vietcombank khi có yêu cầu. Số tiền trên hóa đơn mua hàng phải khớp đúng với hóa đơn
thanh toán thẻ của ĐVCNT. Hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán sẽ là căn cứ để Ngân hàng trả thưởng cho chủ thẻ.
- Chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn, chứng từ giao dịch và các bằng chứng khác liên  quan muộn nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian khiếu nại để chứng minh quyền
lợi của khách hàng. Chủ thẻ sẽ hết quyền khiếu nại nếu hết thời hạn trên, chủ thẻ không  cung cấp được các bằng chứng chứng minh quyền lợi của khách hàng.
7.2.Quyền của chủ thẻ
- Chủ thẻ có quyền khiếu nại về việc trả thưởng của chương trình (nếu có) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách khách hàng nhận thưởng. Hết thời gian khiếu
mãi trên, các chủ thẻ được coi là đồng ý với Danh sách khách hàng trúng thưởng của chương trình và việc trả thưởng của Vietcombank.
- Chủ thẻ chính là người đứng ra thực hiện các giao dịch khiếu nại với Ngân hàng. 
- Khách hàng sẽ mất quyền nhận thưởng nếu thẻ của chủ thẻ không phải là thẻ hợp lệ tại thời điểm xét thưởng.
- Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ thừa nhận đã biết và chấp nhận tất cả các điều  kiện, điều khoản của chương trình này; các điều chỉnh (nếu có); tất cả các điều khoản trong Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Vietcombank JCB.
Mọi thắc mắc của khách hàng có liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ các địa điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ  khách hàng 24/07: 1900.54.54.13./.

Nguồn: Vietcombank