Tặng Phiếu mua hàng 1 triệu đồng khi mua sản phẩm LG


04/04/2014 10:21:00
1. Địa điểm: Pico 173 Xuân Thủy & Pico 76 Nguyễn Trãi.
2. Thời gian: các ngày 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27/ 04/ 2014
3. Nội dung:
Chương trình cho ngành hàng điện tử: Tặng 30 Phiếu mua hàng cho 30 khách hàng đầu tiên mua các sản phẩm điện tử tại mỗi trung tâm, trong đó:

- 10 khách hàng đầu tiên được tặng phiếu mua hàng 1.000.000 đ
- 20 khách hàng tiếp theo được tặng phiếu mua hàng 800.000 đ


► Chương trình cho ngành hàng điện lạnh: Tặng 30 Phiếu mua hàng cho 30 khách hàng đầu tiên mua các sản phẩm điện lạnh tại mỗi trung tâm, trong đó:
- 10 khách hàng đầu tiên được tặng phiếu mua hàng 1.000.000 đ
- 20 khách hàng tiếp theo được tặng phiếu mua hàng 800.000 đ
4. Một số quy định khác:
- Khách hàng mua sản phẩm theo danh sách ở dưới và thỏa mãn điều kiện nằm trong 30 khách hàng đầu tiên thì sẽ được tặng phiếu mua hàng.
- Khách hàng đặt cọc tối thiểu 1.500.000 đ để được tặng phiếu mua hàng.

- Phiếu mua hàng có thể dùng để mua các sản phẩm tại Pico.
- Phiếu mua hàng không được quy đổi thành tiền mặt và trả lại tiền dư nếu không sử dụng hết.
- Thời gian sử dụng phiếu mua hàng được quy định trực tiếp trên phiếu.

pieu giam gia

Nguồn: Pico