Tặng điện thoại LG Optimus G2 khi mua Tivi 4K tại Pico


08/11/2013 11:31:00
Chi tiết chương trình:
mua 4k tang g2
mua lg 4k tang g2

Nguồn: LG