Siêu trả góp, siêu hoàn tiền cùng thẻ tín dụng BIDV


30/08/2019 12:00:00

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

ƯU ĐÃI TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG BIDV

 

1.             Tên chương trình: Siêu trả góp, siêu hoàn tiền

2.            Thời gian: Từ ngày 24/08/2019 đến hết ngày 31/12/2019, áp dụng vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

3.             Loại thẻ áp dụng:

-            Thẻ tín dụng quốc tế  do BIDV phát hành

-            Không áp dụng cho Thẻ thu phí viên; Thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp

4.             Đối tượng khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV đăng ký và được chuyển đổi thành công giao dịch trả góp thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình.

5.             Nội dung chi tiết:

5.1.      Cơ chế ưu đãi

-            Hoàn 500.000 đồng cho giao dịch trả góp hợp lệ có giá trị giao dịch từ 10 triệu đồng tới dưới 20 triệu đồng trong thời gian diễn ra CTKM.

-            Hoàn 1.000.000 đồng cho giao dịch trả góp hợp lệ có giá trị giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra CTKM.

-            Mỗi thẻ tín dụng chỉ được hoàn tiền 1 lần cho giao dịch trả góp đầu tiên trong thời gian diễn ra CTKM.

5.2.      Điều kiện khuyến mại

-            Định nghĩa giao dịch mua hàng trả góp hợp lệ: Là các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT có ký kết hợp đồng hợp tác với BIDV về việc cung cấp tính năng trả góp thẻ tín dụng, được thực hiện trong thời gian diễn ra CTKM (không bao gồm: các giao dịch đang trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh chấp, giao dịch hoàn tiền, giao dịch rút tiền mặt, giao dịch bị hủy bỏ, giao dịch thanh toán các khoản phí và lãi, giao dịch làm giảm hạn mức dư nợ vay của khách hàng, giao dịch do BIDV xác định có dấu hiệu gian lận, lợi dụng) được Chủ thẻ đăng ký chuyển đổi sang giao dịch trả góp và được BIDV chuyển đổi sang giao dịch trả góp thành công.

-            Khuyến mại được chi trả cho chủ thẻ chính. Tất cả giao dịch của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính để được hưởng khuyến mại.

-            Ngày hạch toán giao dịch: Là ngày giao dịch được ghi Nợ/ghi Có vào Tài khoản thẻ tại hệ thống BIDV.

6.             Tổng kết và trao thưởng:

-            Chương trình khuyến mại kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc hết ngân sách tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Trong trường hợp chương trình kết thúc trước thời hạn, BIDV sẽ ưu tiên xét thưởng theo thứ tự thời gian phát sinh giao dịch mua hàng trả góp hợp lệ.

-            Đối với chủ thẻ tín dụng quốc tế đủ điều kiện nhận thưởng: Tiền thưởng được chi trả vào tài khoản thẻ tín dụng của Khách hàng. BIDV không thực hiện chi trả nếu tài khoản thẻ tín dụng và/hoặc thẻ bị đóng/khóa tại thời điểm chi trả khuyến mại.

-            Lịch xét điều kiện và trả thưởng (dự kiến):

STT

Đợt trao thưởng

Ngày hạch toán

giao dịch

Thời gian công bố

kết quả

Thời hạn trả thưởng

1

Đợt 1

Từ ngày 24/8/2019 đến hết ngày 22/09/2019

Trước ngày  15/10/2019

Trước ngày 20/10/2019

2

Đợt 2

Từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 22/10/2019

Trước ngày 15/11/2019

Trước ngày 20/11/2019

3

Đợt 3

Từ ngày 23/10/2019 đến  hết ngày 22/11/2019

Trước ngày 16/12/2019

Trước ngày 20/12/2019

4

Đợt 4

Từ ngày 23/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Trước ngày 15/01/2020

Trước ngày 22/01/2020

7.             Quy định khác

-            Khách hàng hưởng khuyến mại không được đóng thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Trong trường hợp khách hàng đóng thẻ trước thời hạn 6 tháng nêu trên, BIDV bảo lưu quyền thu hồi giá trị tiền mà khách hàng đã nhận và khấu trừ giá trị giải thưởng này trên bất kỳ tài khoản nào mà khách hàng đó mở tại BIDV.

-            Việc trao thưởng cho khách hàng có thể muộn hơn so với quy định trong trường hợp BIDV tra soát, xác thực thông tin chủ thẻ kéo dài hơn so với thời gian dự kiến.  

-            BIDV có thể liên lạc với Khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký với BIDV để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.

-            Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại về CTKM trong vòng tối đa 20 ngày kể từ ngày BIDV thông báo kết quả CTKM. Hết thời hạn trên, BIDV không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.

-            BIDV được miễn trách đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

-            BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng.

-            BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ việc Khách hàng nhận tiền thưởng khuyến mại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc nhận tiền thưởng khuyến mại sẽ là trách nhiệm của Khách hàng.

-            BIDV có toàn quyền từ chối trao thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà BIDV cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thể lệ này.

-            BIDV có quyền quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện nào hoặc hủy bỏ chương trình vào bất kì thời gian nào mà không cần đưa ra lí do. Các thông báo sẽ được công bố rộng rãi, công khai trên website của BIDV.

-            Trong trường hợp chương trình dừng trước hạn do hết ngân sách, BIDV được toàn quyền quyết định số lượng khách hàng được nhận thưởng tính theo thời gian giao dịch sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

-            Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình khuyến mại.

-            Mọi thắc mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của BIDV, hotline 1900 9247/024 22200588.

 

Nguồn: Pico