Siêu thị điện máy Pico - Thể lệ chương trình khuyến mại thẻ JCB


14/01/2013 11:22:00
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THẺ JCB VIETINBANK
(ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ THẺ ONLINE QUA PICO)
Bằng việc tham gia chương trình này, chủ thẻ mặc định chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây.

1.     Thời gian khuyến mãi:

Từ ngày 14/01/2013 đến hết ngày 05/02/2013 đối với ưu đãi tại mục 2.1 và 2.2
Từ ngày 14/01/2013 đến hết ngày 28/02/2013 đối với ưu đãi tại mục 2.3

2.     Nội dung chính

2.1.  Miễn 100% phí phát hành và phí thường niên khi mở thẻ Tín dụng Quốc tế JCB.

2.2.  Ưu đãi khi phát hành và chi tiêu
 
STT Nội dung Tặng 100 triệu đồng hàng ngày khi chi tiêu Tặng 500 ngàn đồng khi phát hành thẻ
1 Đối tượng áp dụng Thẻ JCB phát hành trong thời gian khuyến mãi (không áp dụng cho thẻ phát hành lại và thẻ gia hạn) Thẻ JCB phát hành mới trong thời gian khuyến mãi
Không áp dụng tài khoản thẻ tín dụng VietinBank đã có thẻ JCB trước khuyến mãi mở thêm thẻ mới.

2
Phạm vi chi tiêu -  Chương trình áp dụng cho các giao dịch chi tiêu bằng thẻ JCB trên:
+  POS (máy thanh toán thẻ) của VietinBank và các Ngân hàng khác, trong nước và quốc tế.
-  Các website thanh toán trực tuyến trong nước và quốc tế

3
Giá trị giao dịch và giải thưởng -  Giao dịch chi tiêu bằng thẻ JCB từ 500 nghìn đồng được tham gia quay số trúng thưởng hàng ngày
-  Mỗi ngày 1 giải trị giá 100 triệu đồng.
-  Thông tin trúng thưởng được thông báo trong vòng 02 ngày làm việc trên webiste www.vietinbank.vn/card và SMS đến chủ thẻ**.
-  Khách hàng được nhận 500 nghìn đồng cho thẻ  JCB phát hành mới được VietinBank kích hoạt (và cấp hạn mức).
-  Mỗi khách hàng, tính theo tài khoản thẻ tín dụng được nhận tối đa 1 triệu đồng (tương đương mỗi tài khoản thẻ tín dụng sẽ có tối đa 2 thẻ JCB phát hành mới được nhận khuyến mãi (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ).
4 Thời gian chi thưởng -  Ngày 20 hàng tháng chi thưởng cho các khách hàng trúng thưởng trong tháng trước đó.
-  Các chủ thẻ thanh toán Online và thanh toán tại nước ngoài sẽ được chi thưởng vào 1 ngày duy nhất là 20/03/2013.
Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm VietinBank hoàn thành cấp hạn mức chi tiêukích hoạt thẻ cho khách hàng
-  Thời gian chi thưởng có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế do liên quan đến các thủ tục tra soát, đối chiếu hoá đơn và giao dịch.
5 Tài khoản chi thưởng -  Tài khoản nhận thưởng là tài khoản thẻ ATM ghi nợ nội địa E-Partner (có đăng ký SMS banking) của chủ thẻ chính.
-  VietinBank được quyền phát hành đồng thời thẻ E-Partner (miễn phí) cho các chủ thẻ JCB chưa có thẻ E-Partner để nhận khuyến mãi. Việc khách hàng từ chối nhận thẻ E-Partner với lý do mà theo VietinBank là không phù hợp, VietinBank có toàn quyền từ chối chi thưởng cho khách hàng.
6 Hoàn trả giải thưởng   Giải thưởng có thể được truy hồi nếu đến hết ngày 28/02/2013, tổng giá trị giao dịch bằng thẻ JCB không đạt 500 nghìn đồng trở lên, hoặc 1 triệu đồng trở lên nếu chủ thẻ được nhận thưởng 1 triệu đồng. VietinBank sẽ thực hiện truy hồi bằng cách ghi nợ tài khoản thẻ ATM, tài khoản thẻ tín dụng và các hình thức phù hợp khác.
7 Nội dung khác Thẻ JCB và thẻ ATM E-Partner nhận khuyến mãi phải được đăng ký dịch vụ SMS banking – thông báo biến động giao dịch ngay tại thời điểm mở thẻ
Chương trình không áp dụng cho khách hàng thực hiện giao dịch nhiều lần để thanh toán cho 1 hóa đơn mua hàng (có thể dùng 1 thẻ, nhiều thẻ của chủ thẻ hoặc thẻ của chủ thẻ khác)  
8 Ghi chú (*) Tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ có thể cùng lúc bao gồm nhiều loại thẻ Visa/Master Card/JCB…với nhiều hạng thẻ (Platinum, vàng, chuẩn) và cấp độ thẻ khác nhau (thẻ chính, thẻ phụ).
(**) Đối với các chủ thẻ nhận thông báo trúng thưởng 100 triệu đồng: VietinBank có toàn quyền từ chối trao thưởng cho các chủ thẻ được nhận tin nhắn trúng thưởng nếu vào thời kỳ chi thưởng, VietinBank xét thấy khách hàng không đáp ứng được các điều kiện, điều khoản khác được quy định qua thể lệ của chương trình và các các quy định, chính sách khác của VietinBank trong từng thời kỳ
 

2.3.  Ưu đãi đăng ký phát hành thẻ trực tuyến:

Khách hàng đăng ký mở thẻ trực tuyến qua website trung tâm điện máy PICO (tại www.pico.vn) ngoài được hưởng ưu đãi tại mục 2.1 và 2.2 nêu trên sẽ được hưởng thêm ưu đãi khi thanh toán tại PICO theo các nội dung cụ thể như sau:
-  Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký mở thẻ từ ngày 14/01 đến ngày 05/02/2013 và chi tiêu đến hết ngày 28/02/2013
-  Đối tượng hưởng khuyến mãi: chủ thẻ JCB phát hành thẻ trực tuyến qua website của PICO
-  Chiết khấu 5% khi thanh toán thẻ JCB trên POS VietinBank tại PICO
-  Giá trị chiết khấu tối đa: 500 nghìn đồng/tài khoản thẻ tín dụng
-  Giá trị mua hàng tối thiểu: không quy định
-  Chủ thẻ được chi tiêu và chiết khấu nhiều lần, sao cho không vượt quá giá trị chiết khấu tối đa nêu trên.
-  Thời gian chi thưởng: Ngày 20 hàng tháng chi thưởng cho khách hàng thanh toán trong tháng trước đó vào tài khoản thẻ E-Partner của chủ thẻ chính

Ghi chú:
-          Đối với các chủ thẻ phát hành thẻ trực tuyến qua website của PICO, VietinBank có thể truy hồi khoản tiền khuyến mãi theo nội dung “tặng 500 nghìn đồng khi phát hành thẻ”, nếu đến hết ngày 28/02/2013, chủ thẻ không chi tiêu bằng thẻ JCB tích lũy đủ tối thiểu 500.000 vnđ trên POS VietinBank tại PICO.VietinBank sẽ thực hiện truy hồi bằng cách ghi nợ tài khoản thẻ ATM, tài khoản thẻ tín dụng và các hình thức phù hợp khác. Nội dung này thay cho nội dung nêu tại điểm 6, mục 2.2 ở trên.
-          Ngân sách chiết khấu tại PICO của chương trình có giới hạn và chương trình sẽ tự động chấm dứt khi ngân sách đạt tối đa hoặc khi kết thúc thời gian chương trình khuyến mãi theo quy định tùy theo điều kiện nào đến trước và được thông báo tại PICO vào thời điểm kết thúc chương trình.


3.     Điều kiện và điều khoản khác

a.        Chương trình áp dụng cho giao dịch thanh toán, chi tiêu hàng hoá dịch vụ. Không áp dụng cho giao dịch rút tiền, thanh toán phí, giao dịch đúp, hoàn trả.
b.        Chủ thẻ đã nhận khuyến mãi không được tất toán tài khoản thẻ tín dụng trước ngày 30/06/2013. Trường hợp chủ thẻ thực hiện tất toán tài khoản thẻ tín dụng phải thực hiện hoàn trả toàn bộ tiền khuyến mãi trong chương trình cho VietinBank.
c.        Chủ thẻ trúng thưởng nội dung 100 triệu đồng tại mục 2.2 có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật.
d.        Thời gian sử dụng để tính khuyến mãi cho khách hàng là thời gian khách hàng giao dịch thực tế được lấy trên hệ thống của VietinBank.
e.        Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ (1) hoá đơn thanh toán thẻ, (2) hoá đơn mua hàng (trong đó liệt kê các sản phẩm hàng hoá khách hàng đã thanh toán), (3) tin nhắn trúng    thưởng và (4) các giấy tờ cần thiết khác. VietinBank có quyền từ chối trao thưởng nếu khách hàng không cung cấp được các thông tin yêu cầu nói trên hoặc hoá đơn, giấy tờ cung cấp bị rách rời, chắp và, sửa đồi, mờ nhạt không rõ thông tin.
f.         Mỗi hoá đơn mua hàng chỉ được thanh toán bằng thẻ JCB - VietinBank của chính chủ thẻ tham gia chương trình khuyến mãi.
g.        VietinBank được quyền chấm dứt chương trình sớm vào bất kỳ thời điểm nào ngân sách khuyến mãi đạt mức sử dụng tối đa và thông báo rộng rãi trên website VietinBank tại www.vietinbank.vn/card.
h.        Chương trình không áp dụng cho khách hàng đồng thời là chủ thẻ thuộc quản lý từ hai tài khoản thẻ tín dụng trở lên. Ví dụ: Khách hàng A vừa là chủ thẻ chính thẻ JCB trên tài khoản 1 và là chủ thẻ phụ thẻ JCB trên tài khoản 2.
i.         Tham gia chương trình, ngoài tuân thủ các điều kiện và điều khoản quy định trong bản thể lệ này, khách hàng phải tuân thủ theo các các quy định, chính sách khác của VietinBank trong từng thời kỳ.

4.     Thông báo

a.        Thể lệ mới nhất và đầy đủ nhất là thể lệ được đăng tải trên website của VietinBank tại www.vietinbank.vn/card. Thông tin được cung cấp trên các phương tiện truyền thông khác của chương trình như tờ rơi, poster, thông cáo báo chí, phim quảng cáo…là nội dung vắn tắt và có thể chưa cập nhật kịp thời những thay đổi trong thời gian diễn ra chương trình.
b.        VietinBank có quyền thay đổi và điều chỉnh thể lệ của chương trình mà không nhất thiết thay đổi hay chỉnh sửa toàn bộ các nội dung truyền thông đã triển khai.

5.     Tra soát và khiếu nại

a.        VietinBank là chủ thể quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt chi thưởng cho khách hàng.
b.        Với những khách hàng không đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng bị nghi ngờ gian lận và cố tình hoặc kết cấu với bên thứ ba trục lợi từ chương trình khuyến mãi nêu trên, VietinBank có toàn quyền từ chối trao thưởng và được miễn trừ các trách nhiệm liên quan.
c.        VietinBank được quyền miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của chủ thẻ sai lệch, không thể thực hiện thanh toán hoặc chủ thẻ không thể liên lạc được để thông báo trao thưởng.
d.        VietinBank có quyền ghi nợ lại tài khoản cá nhân/tài khoản thẻ của khách hàng mà không cần báo trước đối với các giao dịch đã được hưởng ưu đãi sai do sự cố hệ thống.
e.        Khách hàng được quyền gửi khiếu nại về Vietinbank liên quan công tác trao thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi. Hết thời gian trên, VietinBank không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.
 
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh VietinBank trên toàn quốc hoặc theo địa chỉ sau:
Phòng Dịch vụ khách hàng – Trung tâm thẻ VietinBank
Hotline: 1900 5454 12 hoặc 04 3942 1333
Địa chỉ: Khu nội chính, Phường nhân chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nguồn: Pico