Samsung Galaxy quà tết diệu kỳ

Thứ hai, 2/12/2013 11:36 AM
Thể lệ chương trình như sau:

the le samsung galaxy qua tet dieu ky
the le samsung galaxy qua tet dieu ky

Nguồn: Samsung