Ngắm 'dế' 123 triệu đồng tại VN

Thứ sáu, 6/11/2009 08:52 AM

Mobiado Grand 350 Pioneer với 37 máy được bán ra trên toàn thế giới, đã xuất hiện tại Việt Nam với giá 6.800 USD.

Nguồn: Pico