Ngắm 'dế' 123 triệu đồng tại VN


06/11/2009 08:52:00

Mobiado Grand 350 Pioneer với 37 máy được bán ra trên toàn thế giới, đã xuất hiện tại Việt Nam với giá 6.800 USD.

Nguồn: Pico