Microsoft vá thử Windows 7


23/02/2009 05:40:00

Theo thông báo này, từ ngày 24.2, hệ thống Windows Update của Windows 7 Beta sẽ thông báo với người dùng có 5 bản cập nhật mới. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không tự động tải và cài đặt các bản cập nhật này mà người dùng phải chọn và cài đặt thủ công.

Thực chất các bản cập nhật chỉ thay thế một số file hệ thống đang có của Windows 7 Beta bằng các file khác cùng phiên bản và hoàn toàn không có thêm tính năng mới hay vá bất kỳ lỗi nào.

Việc phát hành các bản cập nhật này chỉ với 1 mục đích duy nhất là để Microsoft vận hành thử hệ thống cập nhật, vá lỗi cho HĐH Windows 7 trước khi phát hành chính thức HĐH này.

DIGILIFE

Nguồn: