Laptop hai màn hình cảm ứng

23/02/2009 17:35:00

Một màn hình cảm ứng sẽ thay thế hoàn toàn bàn phím, màn hình còn lại có thể xoay tự do một cách dễ dàng. Giá bán dự kiến khoảng 4.000 USD.

DIGILIFE

Nguồn: