Kiểm tra máy bị hao pin ?


02/03/2018 12:00:00
Nếu bạn cảm thấy máy của bạn mau hết pin hơn bình thường hãy sử dụng cách sau để kiểm tra mức độ hao pin và tình trạng chai pin của điện thoại Android và iOS.

Các bạn thực hiện 1 trong 2 cách sau để kiểm tra pin mà không cần phần mềm.

Cách 1: Chỉ 60 phút là xong

- Sạc đầy Pin 100%

- Chỉnh độ sáng màn hình ở mức cao nhất ( Cài đặt / màn hình / độ sáng = 100%)

- Tắt Wifi, 3G

- Để màn hình sáng liên tục trong vòng 60 phút (Cài đặt / màn hình / thời gian sáng màn hình = Không bao giờ)

Kết quả: Sau 60 phút Pin còn lại lớn hơn >85%, thì pin của bạn đang rất tốt

Cách 2: Cần 8 giờ để có kết quả

​​- Sạc đầy pin 100%

- Rút sạc, tắt 3G, Wifi

- Để yên điện thoại trong vòng 8 giờ ( tốt nhất nên test trong lúc đi ngủ, sạc đầy pin lúc 22g, rút sạc ra để yên điện thoại đến sáng 6g)

Kết quả: Sau 8 giờ pin còn lại lớn hơn 90%, thì pin của bạn đang rất tốt

Trên là cách kiểm tra tình trạng hao pin và chai pin trên điện thoại.

Nguồn: Pico