Khám phá Sony, Rinh quà như ý


18/12/2013 05:18:00
 Vòng 1:

vong 1 sony

 Vòng 2:

vong 2 sony

 Vòng 3:

vong 3 sony

 Vòng 4:

vong 4 sony

Vòng 5:

vong 5 sony

Quay trở về Fanpage PICO để tham gia chương trình. 

Nguồn: Pico