Kết thúc chương trình: Chiết khấu 10% khi thanh toán bằng thẻ BANK PLUS MASTERCARD tại PICO


31/03/2014 11:46:00
Tuy nhiên hiện nay ngân sách khuyến mại của ngân hàng MB dành cho chương trình này đã được sử dụng hết nên chương trình sẽ kết thúc trước thời hạn từ 11 giờ ngày 31/3/2014.
Vậy xin thông báo để Quý khách hàng được biết.
Trân trọng thông báo!

Nguồn: Pico