Hướng dẫn đăng ký bảo dưỡng miễn phí điều hòa


26/02/2011 09:19:00

Bước 1: Click vào Banner Đăng ký bảo dưỡng miễn phí tại trang chủ website Pico.

Bước 2: Download mẫu phiếu đăng ký bảo dưỡng điều hòa về máy tính tại đây.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin trong mẫu phiếu (bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

Bước 4: Gửi Phiếu đăng ký bảo dưỡng điều hòa về địa chỉ email:
chamsockhachhang@pico.com.vn

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng có địa chỉ đăng ký bảo dưỡng nằm trong 08 quận nội thành Hà Nội.


 Thời gian thực hiện bảo dưỡng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quý khách đăng ký.

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký của quý khách hàng, Pico sẽ liên hệ lại với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất để thông báo thời gian đến bảo dưỡng tại địa chỉ quý khách hàng đăng ký.

Nguồn: Pico