Hoàn tiền đến 2.000.000đ cho chủ thẻ tín dụng HSBC mới


12/03/2014 02:49:00
Hoàn tiền lên tới 2.000.000 VND cho Chủ Thẻ Tín Dụng mới khi mua sắm đồ điện máy và/ hoặc thiết bị điện tử
a. Ưu đãi này áp dụng cho các Chủ Thẻ Chính của Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World MasterCard® / Visa Bạch Kim/ Visa Vàng/ Visa Chuẩn do HSBC phát hành tại Việt Nam.
b. Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hoàn tiền 1.000.000VND cho các giao dịch chi tiêu mua sắm đồ điện máy và/ hoặc thiết bị điện tử có tổng giá trị từ 1.000.000 VND đến 15.000.000 VND và hoàn tiền 2.000.000VND cho các giao dịch chi tiêu mua sắm đồ điện máy và/ hoặc thiết bị điện tử có tổng giá trị trên 15.000.000 VND bằng Thẻ nếu đơn đăng ký cùng với hồ sơ đính kèm được nộp đầy đủ từ ngày 10/03/2014 đến hết ngày 06/06/2014, và Thẻ được phát hành bởi HSBC đến hết ngày 13/06/2014. Số tiền được hoàn lại dựa trên tổng số tiền chi tiêu của khách hàng trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.
c. Áp dụng tại siêu thị điện máy Pico và một số siêu thị khác với địa chỉ được cập nhật trên website của HSBC.
mo the chia se niem vui

Nguồn: HSBC