Hiệu đính thông tin trên Bản tin khuyến mãi tuần từ 03/06 đến 09/06/2016 của Điện máy Pico


03/06/2016 09:33:00

 Trong Bản tin khuyến mãi phát hành ngày 03/06/2016 của Hệ thống siêu thị điện máy Pico, thông tin về sản phẩm iPhone đã có sự nhầm lẫn.

 Theo đó, giá của sản phẩm iPhone 5s 16Gb Gray bị thiết kế nhầm thành Iphone 6s. Toàn bộ các bản in đã được thu hồi & sữa chữa. Tuy nhiên, chúng tôi một lần nữa bằng thông báo này mong quý khách hàng thông cảm vì sự sai sót và bất tiện này.

Thông tin sai

Thông tin đúng

Nguồn: PICO