GIẢM GIÁ CUỐI TUẦN CÙNG THẺ BIDV


24/07/2015 01:26:00

1. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 25/07/2015 đến hết ngày 27/09/2015.

2. Loại thẻ áp dụng:  Thẻ Visa, Master do ngân hàng BIDV phát hành và có logo của BIDV trên thẻ.

3. Mức chiết khấu:

    - Hoàn tiền 5% giá trị hóa đơn mua hàng cho chủ thẻ BIDV khi thanh toán bằng thẻ của BIDV qua POS BIDV tại Pico vào các ngày thứ 7 & chủ nhật hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình.

    - Mức chiết khấu được áp dụng đối với các hóa đơn mua hàng từ 5 triệu đồng trở lên (không cộng gộp các hóa đơn) và được thanh toán qua POS của BIDV. Mức chi khuyến mại tối đa 1 triệu đồng/thẻ trong thời gian triển khai chương trình.

4. Loại hàng hóa ưu đãi: Tất cả các sản phẩm hiện đang bán tại Pico (trừ sản phẩm loại trừ do ngành hàng chỉ định)

5. Phương thức chiết khấu: Tiền khuyến mại sẽ được chi vào tài khoản của KH sau khi kết thúc CTKM theo hình thức sau:

    + Đối với thẻ ghi nợ: Tài khoản sẽ được tặng tiền vào tài khoản liên kết thẻ.

    + Đối với thẻ tín dụng: Tài khoản được tặng tiền vào tài khoản thanh toán tại BIDV.

Yêu cầu: Khách hàng giữ hóa đoán thanh toán thẻ, hóa đơn mua hàng tại Pico để đối chiếu khi ngân hàng yêu cầu.

Nguồn: PICO