EVN không nhất trí với đề án chia tách


23/02/2009 05:15:00
Lý do là các phương án đề xuất của bộ không phù hợp, dẫn đến khả năng thu hẹp EVN, khiến tập đoàn này không còn là tập đoàn kinh tế mạnh như chủ trương của Nhà nước.

Theo EVN lo ngại, đề án tái cơ cấu ngành điện mà Bộ Công Thương xây dựng chỉ đề cập việc chia tách các đơn vị của EVN, mà không xem xét các đơn vị sản xuất điện khác cũng thuộc sở hữu nhà nước là không toàn diện và khó khả thi.

Liên quan đến Quy hoạch điện VI, EVN cho rằng, việc tách các Cty nguồn điện khỏi EVN, nhưng các Cty này chưa đủ uy tín để vay số lượng vốn lớn, không có bộ máy mạnh chỉ đạo đầu tư cho các dự án điện mới kịp thời theo tiến độ đề ra, sẽ dẫn đến nguy cơ không đảm bảo tiến độ các công trình nguồn, gây thiếu hụt điện năng.

Tuy nhiên, theo một quan chức của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - đơn vị được giao chấp bút đề án tái cấu trúc ngành điện - thì đề án được xây dựng hoàn toàn không mâu thuẫn với các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó về hình thành thị trường điện cạnh tranh. Với mô hình EVN hiện nay, tất cả các khâu trên đều do một mình EVN nắm giữ.

Theo Q.T
Lao động

Nguồn: