Điều khoản và điều kiện của dịch vụ bảo hành mở rộng tại Pico


01/06/2018 12:00:00

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA DỊCH VỤ BẢO HÀNH MỞ RỘNG

PHẠM VI BẢO HÀNH

•                 Dịch vụ Bảo hành mở rộng này (gọi tắt là “Dịch vụ”) bảo hành các phụ tùng linh kiện và tiền công sửa chữa đối với các sản phẩm được bảo hành thể hiện trên hóa đơn bán hàng của PICO chỉ cho các khiếm khuyết về cơđiện vốn có và chỉ trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất dành cho sản phẩm; và gia hạn phạm vi bảo hành này trong khoảng thời gian xa hơn kể từ ngày hết hạn bảo hành của nhà sản xuất và kết thúc vào ngày hết hạn của Hợp đồng Dịch vụ Bảo hành mở rộng tương ứng với loại Dịch vụ được lựa chọn cho sản phẩm đó.

•                 Điều này có nghĩa là, kể cả thời gian bảo hành của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ có tổng thời gian bảo hành được nêu rõ từ ngày ghi trên hóa đơn bán hàng của PICO cho sản phẩm, phụ thuộc vào phí trả cho loại Dịch vụ nào được lựa chọn.

CHUYỂN NHƯỢNG

Dịch vụ này chỉ có giá trị tại Việt Nam. Phí dịch vụ Bảo hành mở rộng này có thể chuyển cho bất kỳ người chủ sở hữu sau của sản phẩm bằng cách: trong vòng mười (10) ngày thông báo tới Hotline 1900 6619, tên và địa chỉ của người chủ sở hữu mới.

Trong trường hợp sản phẩm được bảo hành bởi Dịch vụ này được thay thế trực tiếp bởi nhà sản xuất (trong thời gian bảo hành gốc của nhà sản xuất), khách hàng phải nộp cho PICO Biên nhận giao hàng của nhà sản xuất và số serial của sản phẩm mới trong vòng mười (10) ngày từ thời điểm phát sinh sửa chữa của nhà sản xuất. Dịch vụ này không được phép chuyển cho sản phẩm khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ PICO

•                Trong bất kỳ trường hợp nào, phạm vi bảo hành sẽ không được mở rộng cho bất kỳ tổn thất hoặc thương tổn nào đối với người hoặc tổn thất hay thiệt hại đối với tài sản hoặc bất kỳ thiệt hại bất ngờ, ngẫu nhiên, đặc biệt bao gồm nhưng không giới hạn đối với tổn thất gánh chịu do bất kỳ sự  chậm trễ nào trong việc thực hiện các dịch vụ liên quan quan đến Dịch vụ này và việc không thể sử dụng sản phẩm trong suốt thời gian sản phẩm của quý khách được giữ bởi đơn vị sửa chữa được ủy quyền và/hoặc trong thời gian chờ đợi phụ tùng.

•                Trách nhiệm của PICO cho bất kỳ một (01) lần sửa chữa trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá giá trị thị trường của sản phẩm tại thời điểm của lần sửa chữa nêu trên.

•                Các phụ tùng thay thế là phụ tùng mới, nguyên gốc hoặc không nguyên gốc của nhà sản xuất mà các phụ tùng này hoạt động theo các đặc điểm kỹ thuật sản phẩm theo chuẩn của nhà máy do chúng tôi quyết định.

•                 PICO sẽ thay thế sản phẩm của quý khách bằng một sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng nếu sản phẩm đó không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có lợi về mặt kinh tế. Sản phẩm bị thay thế (sản phẩm hư) sẽ trở thành tài sản của PICO. Do các tiến bộ về công nghệ, sản phẩm  thay thế có thể có giá trị bán lẻ thấp hơn sản phẩm gốc. Bất kỳ sự thay thế nào như vậy sẽ ngay lập tức chấm dứt Dịch vụ này mà không hoàn trả lại phí của Dịch vụ và PICO sẽ không còn trách nhiệm nào đối với những điều khoản còn lại nếu có nào của Dịch vụ này.

•                Toàn bộ lợi ích được trả hoặc có thể trả trong suốt thời gian hiệu lực sẽ không vượt quá giá mua gốc của sản phẩm được bảo hành. 

CHẤM DỨT VÀ HỦY BỎ

Dịch vụ này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không hoàn lại phí trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

•                 Bán lại sản phẩm mà PICO không nhận được yêu cầu bằng văn bản nào thông báo việc chuyển Dịch vụ này cho người chủ mới;

•                 Bỏ hoặc lấy lại sản phẩm;

•                 Sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa trái phép đối với sản phẩm;

 Việc hủy bỏ Dịch vụ này chỉ áp dụng khi sản phẩm được trả lại hoặc được đổi bởi PICO trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày mua hàng. Hóa đơn bán hàng gốc của Dịch vụ phải được gửi trả cho PICO đđược hoàn phí.

TOÀN BẢN THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ bản thỏa thuận giữa PICO và người mua Dịch vụ này và không có cách trình bày bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào khác có hiệu lực.

•                Đối với các sản phẩm tiêu dùng như đồ dùng điện tử và các thiết bị phổ biến chính, việc sử dụng được giới hạn trong trong nhà và cho cá nhân. Các  sản phẩm văn phòng như máy fax, máy photocopy, máy scan, máy in và máy vi tính cũng được bảo hành cho việc sử dụng trong gia đình, và chỉ áp  dụng cho mục đích sử dụng cá nhân, không áp dụng cho mục đích sử dụng để kinh doanh.

•                 Nếu Dịch vụ này được mua cho một bộ máy vi tính, phạm vi bảo hành cho các phụ kiện cấu thành sau nếu cũng được mua cùng lúc, gồm: tất cả các     phụ kiện nằm bên trong thùng máy tính, màn hình, bàn phím, chuột và loa.

•                 Sản phẩm được bảo hành tại trung tâm bảo hành của Pico. 

SẢN PHẨM ĐĐIỀU KIỆN

Dịch vụ này chỉ có thể được mua khi khách hàng mua sản phẩm và chỉ bảo hành cho sản phẩm:

•                Mua mới từ PICO

•                Được sản xuất để sử dụng tại Việt Nam

•                Vào thời điểm mua, toàn bộ phần bảo hành gốc của nhà sản xuất có hiệu lực tại Việt Nam.

ĐỐI VỚI VIỆC SỬA CHỮA TRONG THỜI GIAN HIỆU LỰC:

•                 Nếu thời gian bảo hành cho sản phẩm của nhà sản xuất chưa hết hạn, liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc nhà sửa chữa được ủy quyền của họ.

•                 Nếu thời gian bảo hành cho sản phẩm của nhà sản xuất và hết hạn và Dịch vụ này có hiệu lực, gọi đường dây nóng của Bảo hành mở rộng số 1900 6619, trong giờ làm việc (từ Thứ hai đến Thứ bảy, từ 08:30 giờ đến 17:30 giờ). Các nhân viên chăm sóc khách hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhằm đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ của quý khách.

•                Trong tất cả các trường hợp sửa chữa, khách hàng phải cung cấp phiếu Dịch vụ Bảo hành mở rộng này và hóa đơn mua hàng của sản phẩm do PICO cung cấp.

•                Tham khảo các hướng dẫn của nhà sản xuất sản phẩm của quý khách để quyết định xem có phải sự hỏng hóc là do những tình huống mà quý khách có thể tự sửa được hay không. Nếu sự hỏng hóc không được bảo hành bởi Dịch vụ này, quý khách sẽ phải trả chi phí sửa chữa. 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

•                Sản phẩm vẫn còn nằm trong thời gian bảo hành gốc trên giấy tờ của nhà sản xuất, bảo hành của đơn vị sửa chữa. hoặc bất kỳ loại bảo hành nào khác vẫn còn hiệu lực;

•                Bất kỳ khiếm khuyết sản phẩm nào mà nhà sản xuất đang thu hồi;

•                 Bảo trì định kỳ, kiểm tra, làm sạch, bôi trơn, các chỉnh sửa bên ngoài và các hướng dẫn khác theo sự tư vấn của nhà sản xuất;

•                Các bộ phận không vận hành và các vật trang trí, sơn, màu, phụ kiện được sử dụng trong hoặc kèm với sản phẩm; cáp và dây nối bên ngòai, kính và thấu kính; các phụ kiện gắn thêm.

•                Khách hàng tự ý sửa chữa sản phẩm; thay đổi số serial/ IMEI; không tuân theo những hướng dẫn lắp đặt, vận hành hay bảo trì của nhà sản xuất;  bất kỳ các vật không ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm;

•                Phần mềm (bao gồm hệ thống hoạt động và dữ liệu lưu trữ), khiếm khuyết phát sinh trực tiếp từ việc cài đặt và hoặc gỡ bỏ phần mềm, vi rút máy tính, ngăn ngừa vi rút, và các thiết bị ngoại vi khác;

•                 Các sửa chữa đối với những phần cứng được gắn vào sau khi mua sản phẩm;

•                 Các vật tiêu thụ như dây curoa máy hút bụi, toner, hộp mực máy in, bóng đèn, đĩa CD, băng từ kỹ thuật số, vv…;

•                Tất cả các loại pin (bao gồm loại thông thường (pin không sạc);

•                Các lỗi bên ngoài như dây điện, mối nối điện hoặc ống nước, đường ống dẫn, thùng đậy, khớp nối, việc sắp đặt lại các thiết bị nhận tín hiệu (sự thu kém), và các bất kỳ loại tổn thất hệ lụy nào;

•                 Có dấu hiệu sửa chữa, hoặc có dấu hiệu hư hỏng do làm đổ chất lỏng vào sản phẩm( vô tình hoặc cố ý), trừ khi được thỏa thuận riêng

•                Trộm cắp, trộm cướp, hao mòn, sự phá họai của động vật hoặc côn trùng, sử dụng sai quy cách, bất cẩn và lạm dụng;

•                 Hỏng hóc gây ra bởi thiết bị chuyển điện áp và/hoặc áp dụng sai điện áp đối với sản phẩm.

•                 Chẩn đoán mà không phát hiện được hoặc không ghi nhận được khiếm khuyết;

•                Các khiếm khuyết và chi phí dịch vụ tận nơi mà không được bảo hành theo giấy bảo hành gốc của nhà sản xuất, trừ khi có đề cập khác trong phạm vi bảo hành nêu trên;

•                 Các chi phí vận chuyển và hư hỏng do vận chuyển, chi phí dịch vụ vận chuyển nhanh, hư hỏng trong quá trình chuyên chở, tháo dở, cài đặt hoặc cài đặt lại  sản phẩm, các sản phẩm được cho mượn trong quá trình chờ sửa chữa;

•                Việc sử dụng mang tính thương mại (các tổ chức có nhiều người sử dụng), cho thuê mướn công cộng, sử dụng cho mục đích sinh lợi hoặc dùng chung cho các khu nhà nhiều hộ gia đình;

•                 Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đối với sản phẩm phát sinh từ các nguyên nhân cháy hoặc lụt lội, cho dù gây ra bằng cách nào;

•                 Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đối với sản phẩm phát sinh từ các hiện tượng tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn với động đất, chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, hành động thù địch hoặc các hoạt động tương tự chiến tranh, chiến tranh dân sự, bạo động dân sự).

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP KHI ĐĂNG KÝ MUA GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Họ và tên:

Địa chỉ:

B. THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Mô tả sản phẩm:

Hãng sản xuất:

Số model:

Số serial:

Giá mua sản phẩm (VND): 

Số hợp đồng:

Ngày trên hóa đơn bán hàng:

C. THÔNG TIN DỊCH VỤ:

Loại Dịch vụ Bảo hành mở rộng:

Ngày hiệu lực Dịch vụ Bảo hành mở rộng:

Ngày hết hạn Dịch vụ Bảo hành mở rộng:

D. XÁC NHẬN:

(Khách hàng xác nhận ký và ghi rõ họ tên)

Công bố thông tin: PICO đề nghị khách hàng cung cấp tất cả các thông tin có ảnh hưởng đến việc chấp thuận và đánh giá Dịch vụ Bảo hành mở rộng này. Việc không đưa ra các thông tin được yêu cầu có thể ảnh hưởng hoặc làm vô hiệu hóa Dịch vụ Bảo hành mở rộng này.

Hiệu lực: Dịch vụ Bảo hành mở rộng này chỉ có giá trị khi khách hàng (người mua Dịch vụ Bảo hành mở rộng) đã ký ở phần D.

Đối với các sửa chữa. vui lòng gọi đường dây nóng của dịch vụ Bảo hành mở rộng số 1900 6619 trong giờ làm việc (từ thứ hai đến thứ bảy, từ 08:30 giờ đến 17:30 giờ).

Đđược sửa chữa, khách hàng cần xuất trình dịch vụ Bảo hành mở rộng này & Hóa đơn bán hàng của sản phẩm do PICO cung cấp. 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT CÁC GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG CHO TỪNG NHÓM SẢN PHẨM

Để tham khảo chi tiết bảng giá gói bảo hành mở rộng cho từng mặt hàng, quý khách vui lòng tham khảo tại link sau:

 

https://pico.vn/bang-gia-chi-tiet-goi-bao-hanh-mo-rong-cho-tung-san-pham-ban-tin-3052.html

 

Nguồn: Pico