Điện thoại bàn, điện thoại kéo dài tại Siêu thị điện máy Pico.vn