Danh sách khách hàng mua hàng thành công giá sốc ngày 1/4/2015


02/04/2015 07:46:00

Với sự ủng hộ rất nhiệt tình từ những khách hàng thân yêu, chương trình giá sốc Thật như Đùa đã nhận được rất nhiều đơn hàng, tuy nhiên chỉ có những khách hàng đặt hàng thành công sớm nhất mới có cơ hội mua được sản phẩm giá tốt nhất. Khi đến 324 Tây Sơn để thanh toán và nhận hàng, vui lòng mang theo CMND để đối chiếu thông tin.
Pico xin thông báo danh sách các khách hàng đã đặt hàng thành công:

 KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG NOKIA XL NK1030BY

STT Tên khách hàng Số điện thoại Email Thời điểm mua
1 PHẠM HỮU  THIẾT  0987***993 *******et166@gmail.com 2015-04-01 11:00:00
2 NGUYỄN TRỌNG KỶ 0977***389 *******ky80@yahoo.com 2015-04-01 11:00:00
3  NGUYỄN VIỆT LONG 0976***721 *******slove89@gmail.com 2015-04-01 11:00:00
4 TRỊNH PHÚ THÀNH 0973***030 *******nhkt90@gmail.com 2015-04-01 11:00:00
5 NGUYỄN VĂN  BÍNH 0932***575 *******gb220@yahoo.com 2015-04-01 11:01:00
6  NGUYEN THI DAU 0123****299 *******thidau81@yahoo.com.vn 2015-04-01 11:02:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG LATOP DELL N3531(V5C3001)

STT Tên khách hàng Số điện thoại Email Thời điểm mua
1 Nguyen Tien Dung 0127****056 *******oang8@gmail.com 2015-04-01 12:00:00
2 Bùi Văn Điệp 0974***410 *******nh43@gmail.com 2015-04-01 12:00:00
3 Nguyễn Thị  Tình 0986***455 *******tinh.1022@gmail.com 2015-04-01 12:00:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG USB SANDISK 8Gb

STT Tên khách hàng Số điện thoại Email Thời điểm mua
1 NGUYỄN VĂN  KIÊN 0122***0888 *******@live.com 2015-04-01 13:01:00
2 nguyễn khánh 0123***0194 *******oc9x@yahoo.com.vn 2015-04-01 13:03:00
3 LOC LE PHUC  0123***8686 *******c77@yahoo.com.vn 2015-04-01 13:03:00
4 Nguyen Duc Cuong 0126***1885 *******et8x@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
5 Cao Tùng 0127***8668 *******ung9419@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
6 Trần Thị Thanh Tâm 0164***5986 *******anhtam93dp@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
7  TRẦN HƯNG 0165***5790 *******igia91@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
8 VÕ QUANG  THÁI 0166***3405 *******@ymail.com 2015-04-01 13:04:00
9 Kiều Tuấn Anh 0166***7377 *******ananh1995@gmail.com 2015-04-01 13:03:00
10 Nguyễn Tiến Thọ 0166***6669 *******uyentientho94@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
11 NGUYEN TUAN ANH 0167***4896 *******beung@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
12 Lê Đức Tuấn Anh 0167***8009 *******vierus@gmail.com 2015-04-01 13:05:00
13 Nguyễn Thế  Quyền 0167***2581 *******ck.hvktqs@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
14 Lê Văn Ước 0168***8010 *******3012@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
15 nguyễn kiên 0168***8212 *******gyou@gmail.com 2015-04-01 13:03:00
16 NGUYỄN THỊ  THANH THỦY 0168***7828 *******huy14591@gmail.com 2015-04-01 13:03:00
17  NGUYEN XUAN DUNG 0168***3355 *******udung@yahoo.com.vn 2015-04-01 13:01:00
18 NGUYỄN HỮU PHÚ 0169***4499 *******310@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
19 Nguyễn Minh Thắng 0914***469 *******m@vatgia.com 2015-04-01 13:02:00
20 Trịnh Quang Quý 0925***190 *******uyy@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
21  NGUYỄN THÀNH LONG 0928***834 *******ongonline1988@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
22 ĐÀO DUY HOÀ 0934***966 *******duongmoc@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
23 Lê Tường 0936***653 *******8x@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
24 Nguyễn Tuấn Anh 0948***495 *******k46@gmail.com 2015-04-01 13:02:00
25 Dương Chí Công 0963***306 *******808@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
26 Nguyễn Việt Linh 0967***428 *******g@gmail.com 2015-04-01 13:02:00
27  ĐỖ HỒNG TUYÊN 0969***529 *******i_1992@yahoo.com 2015-04-01 13:04:00
28 LE VAN  HOANG 0976***479 *******k@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
29 tran thao 0978***566 *******.tran@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
30 LUONG LUONG TUAN HAI 0982***584 *******a@yahoo.com 2015-04-01 13:04:00
31 Nguyễn Kim Xuân 0982***801 *******ng000003@gmail.com 2015-04-01 13:02:00
32 Trần Thị  Huế 0984***473 *******9@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
33 Dương Hải Hiệp 0986***577 *******p.duong@yahoo.com 2015-04-01 13:01:00
34 Nguyen Thi Huyen 0987***623 *******p175@gmail.com 2015-04-01 13:00:00
35 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
36 Đinh Đức Thiện 0988***304 *******.003@gmail.com 2015-04-01 13:02:00
37 Nguyễn Hữu  Thắng 0989***034 *******ng000000@gmail.com 2015-04-01 13:01:00
38 Hoàng Tuấn 0989***527 *******ongtuanxd@gmail.com 2015-04-01 13:02:00
39 Nguyễn Phi Anh 0989***994 *******0610@gmail.com 2015-04-01 13:04:00
40 TRẦN THỊ  THANH HUYỀN 0989***518 *******hanhtt@yahoo.com 2015-04-01 13:00:00
41 Vũ Lượng 0989***838 *******56@gmail.com 2015-04-01 13:12:00
42 TRUONG THI  THANH XUAN 0978***710 *******uanhvc01@gmail.com 2015-04-01 13:05:00
43 VŨ DUY BÌNH 0983***687 *******inh.sonla@gmail.com 2015-04-01 13:05:00
44 Duc Nguyen 0983***303 *******_duc@yahoo.com 2015-04-01 13:05:00
45 NGUYỄN  HỒNG QUANG 0913***999 *******d@yahoo.com 2015-04-01 13:05:00
46 TĂNG VĂN VUI 0165***6521 *******icntt@gmail.com 2015-04-01 13:05:00
47 NGUYỄN  THẮNG  0168***7494 *******duka@yahoo.com 2015-04-01 13:06:00
48 TÀO VĂN  THƯỞNG 0165***5997 *******ongcdt2@gmail.com 2015-04-01 13:09:00
49 trinh khang 0168***1632 *******uankhang.0312@gmail.com 2015-04-01 13:10:00
50 Hoàng Thị Thu Hường 0987***494 *******p.duong@gmail.com 2015-04-01 13:11:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG BỘ THÌA FERROLI (6 chiếc)

STT Tên Số Điện Thoại Email Thời điểm mua
1 Nguyen Hoa 0936***683 *******thihoa.akk@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
2  ĐỖ HỒNG TUYÊN 0969***529 *******i_1992@yahoo.com 2015-04-01 14:00:00
3  NGUYỄN THÀNH LONG 0928***834 *******ongonline1988@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
4 VŨ HUY HIỆU 0983***851 *******_hieu@yahoo.com 2015-04-01 14:00:00
5 Bùi Văn Điệp 0974***410 *******nh43@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
6 ĐẶNG ANH TÚ 0966***750 *******htu@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
7 Đinh Minh  Toàn 0167***1044 *******nhtoan1494@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
8 Đỗ Đức Trung 0168***0200 *******rung199hp@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
9 Dương Chí Công 0963***306 *******808@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
10 Hoàng Hương 0946***369 *******uongnd@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
11 Lê Văn Ước 0168***8010 *******3012@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
12 LÝ GIA BẢO 0916***038 *******.arct@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
13 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
14 Nguyễn Hữu  Thắng 0989***034 *******ng000000@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
15 nguyễn hữu  thuấn 0976***793 *******0048@hmu.edu.vn 2015-04-01 14:00:00
16 Nguyễn Kim Xuân 0982***801 *******ng000003@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
17 Nguyễn Mạnh Phúc Đạt 0962***034 *******ingphuongthao@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
18 Nguyễn Tâm 0169***6274 *******c.ntt@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
19 Nguyen Thi Thanh 0128***2281 *******hnn27@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
20 Nguyễn Thị Tuyết Hương  0965***977 *******9@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
21 Nguyễn Thiện Hải 0948***020 *******94@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
22 Nguyễn Tiến 0165***3133 *******hanoi@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
23 Nguyễn Tiến Thọ 0166***6669 *******uyentientho94@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
24 NGUYEN TUAN ANH 0167***4896 *******beung@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
25 Nguyễn Tùng 0128***2660 *******9x@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
26 nguyễn văn hoàng 0965***862 *******0101995t@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
27 Nguyễn Việt Linh 0967***428 *******g@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
28 Phạm Quốc Tuấn 0974***123 *******x3b@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
29 PHẠM VĂN QUYỀN 0977***188 *******nquyenbk52@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
30 Văn Phương 0934***927 *******bansung94@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
31 VI VAN  TUYEN  0164***2942 *******ngtuoidep2051992@gmail.com 2015-04-01 14:00:00
32 Vũ Thị Lan Hương 0165***2694 *******us283@gmail.com 2015-04-01 14:01:00
33 Dương Hồng Hà  0942***392 *******92@gmail.com 2015-04-01 14:00:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG TAI NGHE PIONEER SE-E11

STT Tên khách hàng Số Điện Thoại Email Thời điểm mua
1  ĐỖ HỒNG TUYÊN 0969***529 *******i_1992@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
2  VŨ HUY HIỆU 0983***851 *******_hieu@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
3 Bùi Văn Định 0903***386 *******ng_nd88@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
4 Cao Hương 0163***5886 *******lanhuong@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
5 Cao Thị Hương Giang 0120***1868 *******ng129@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
6 Đăng Thắng 0164***8886 *******thang@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
7 Đào Thiện Vũ 0944***407 *******elster@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
8 Đỗ Đức Trung 0168***0200 *******rung199hp@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
9 HOang Giang 0163***0888 *******o93@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
10 KIỀU VĂN KHƯƠNG 0989***743 *******kv@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
11 Lê Đức Tuấn Anh 0167***8009 *******vierus@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
12 lê hiển 0165***2518 *******hien08091993@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
13 LÊ LONG 0989***618 *******t1k4@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
14 Lê Văn Ước 0168***8010 *******3012@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
15 Nguyen  Viet Cuong 0904***708 *******habc@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
16 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
17 Nguyễn Hằng 0989***775 *******uyen271094@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
18 Nguyễn Hữu  Thắng 0989***034 *******ng000000@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
19 nguyễn hữu  thuấn 0976***793 *******0048@hmu.edu.vn 2015-04-01 15:00:00
20 Nguyễn Tấn 0974***202 *******oc@yahoo.com 2015-04-01 15:00:00
21 Nguyễn Thao 0129***0950 *******nghtt@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
22 nguyễn thúy 0985***538 *******0785@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
23 Nguyễn Tuấn Anh 0948***495 *******k46@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
24 nguyễn văn nghiêm 0984***231 *******qv3@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
25 Phạm Long Hưng 0963***139 *******ng22111992@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
26 Pham Nhung 0167***1811 *******ju@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
27 Phạm Thị  Thùy Dung 0949***993 *******tinh.hvnh2010@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
28 PHẠM VĂN QUYỀN 0977***188 *******nquyenbk52@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
29 tran thao 0978***566 *******.tran@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
30 trần văn hùng 0165***3784 *******ng1412@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
31 Trọng Hiếu Nguyễn 0969***685 *******ieu271293@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
32 Vi Tuyên 0127***2992 *******oi9xxx@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
33 Vũ Lượng 0989***838 *******56@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
34 Phạm Văn Trung 0902***289 *******mese.person@gmail.com 2015-04-01 15:00:00
35 Nguyễn Tâm 0169***6274 *******c.ntt@gmail.com 2015-04-01 15:00:00

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG CHẢO SHARP

STT Tên khách hàng Số điện thoại Email Thời điểm mua
1 Nguyễn Thị Tẩm 0121***9939 *******ngat@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
2 Đinh Đức Thiện 0988***304 *******.003@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
3 Tran  Thao 0945***318 *******ao010385@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
4 Nguyễn Việt Thái 0988***281 *******vietthai@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
5 Lê Văn Ước 0168***8010 *******3012@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
6 Nguyễn Thị Minh 0934***299 *******thiminh.ak@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
7 Nguyen Cong Thang 0121***2477 *******ang1947@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
8 Dương Chí Công 0963***306 *******808@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
9 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 16:00:00
10 Nguyễn Hữu  Thắng 0989***034 *******ng000000@gmail.com 2015-04-01 16:00:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG BỘ HỘP ĐA NĂNG SHARP

STT Tên khách hàng Số điện thoại Email Thời điểm mua
1 LÊ Hải Yến 0165***9073 *******.ajc93@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
2 Chu Thi Phuong Chinh 0902***094 *******ng209@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
3 Đặng  Thị Thái 0167***9733 *******ongxanh30@yahoo.com 2015-04-01 17:00:00
4 Dang Tuan Phong 0988***643 *******ung1195@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
5 Đào Bá Trung 0988***538 *******t2005@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
6 Đinh Hòa 0165***6276 *******ihoak56a2.hus@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
7 Đỗ Đức Trung 0168***0200 *******rung199hp@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
8 đỗ Duy 0986***095 *******@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
9 Đỗ Thị Hạnh 0163***5569 *******anh309@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
10 dương thọ 0165***4609 *******hols93@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
11 Hoàng Chiến 0982***438 *******hien1008@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
12 Hoàng Trường Sơn 0969***629 *******onaof94@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
13 Hồng Yến 0925***191 *******uangquytm@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
14 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
15 Nguyễn Huyền 0164***9597 *******eo6789@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
16 nguyễn kiên 0168***8212 *******gyou@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
17 Nguyễn Mạnh Hùng 0986***533 *******7@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
18 Nguyễn Mạnh Phúc Đạt 0962***034 *******ingphuongthao@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
19 Nguyễn Ngoan 0973***630 *******ba@yahoo.com 2015-04-01 17:00:00
20 Nguyễn quỳnh 0983***420 *******t1994@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
21 Nguyễn Tâm 0169***6274 *******c.ntt@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
22 Nguyễn Thảo 0167***7441 *******thao.0111.hvtc@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
23 Nguyễn Thế  Quyền 0167***2581 *******ck.hvktqs@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
24 Nguyễn Thị Mão 0164***8637 *******@outlook.com 2015-04-01 17:00:00
25 Nguyễn Thị Thanh Nga 0983***553 *******.of.love.s2@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
26 nguyễn thúy 0985***538 *******0785@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
27 Nguyễn Tiến 0964***745 *******ndus@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
28 NGUYEN TUAN ANH 0167***4896 *******beung@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
29 Nguyễn Việt Linh 0967***428 *******g@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
30 Pham Nhung 0167***1811 *******ju@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
31 Phạm Thu Hiền 0989***661 *******2710@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
32 Phạm Văn Trung 0902***289 *******mese.person@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
33 Phan Thị  Thúy 0989***254 *******.baonguyen@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
34 trần châm 0165***8609 *******h@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
35 Trần Hùng 0988***468 *******anh223@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
36 Trần Thị  Huế 0984***473 *******9@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
37 TRẦN VĂN  HỒNG  0988***769 *******ngdttn1988@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
38 trần văn hùng 0165***3784 *******ng1412@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
39 Trọng Hiếu Nguyễn 0167***9121 *******ieu27121993@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
40 VI VAN  TUYEN  0164***2942 *******ngtuoidep2051992@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
41 Vũ  Quế 0978***624 *******etque@gmail.com 2015-04-01 17:00:00
42 Vũ Hải Yến 0164***9689 *******991@gmail.com 2015-04-01 17:01:00
43 Trần Thắm 0166***1227 *******mua1995@gmail.com 2015-04-01 17:03:00
44 Trần Minh  Tuân 0166***9753 *******ievn1351994@gmail.com 2015-04-01 17:03:00
45 Bùi Quỳnh Trang 0997***322 *******uynh2995@gmail.com 2015-04-01 17:04:00
46 Văn Phương 0934***927 *******bansung94@gmail.com 2015-04-01 17:04:00
47 VI PHƯƠNG 0168***9074 *******huongls@gmail.com 2015-04-01 17:04:00
48  PHÙNG VĂN HIẾU 0904***868 *******eu@gmail.com 2015-04-01 17:06:00
49 Thi Thu Van 0167***4896 *******75@gmail.com 2015-04-01 17:07:00
50 phạm tú 0124***8686 *******angtu2705@gmail.com 2015-04-01 17:08:00
51 Nguyễn Thị Minh Hiền 0988***731 *******80@yahoo.com.vn 2015-04-01 17:10:00

 

KHÁCH HÀNG MUA THÀNH CÔNG TAY CẦM CHỤP ẢNH SELFIE MONOPOD

STT Tên Số Điện Thoại Email Thời điểm mua
1 NGUYEN TUAN ANH 0167***4896 *******beung@gmail.com 2015-04-01 18:00:00
2 nguyễn tùng 0987***064 *******q@gmail.com 2015-04-01 18:00:00
3 Phan Thị  Thúy 0989***254 *******.baonguyen@gmail.com 2015-04-01 18:00:00
4 Trần Minh  Tuân 0166***9753 *******ievn1351994@gmail.com 2015-04-01 18:00:00
5 VI PHƯƠNG 0168***9074 *******huongls@gmail.com 2015-04-01 18:00:00
6 Đinh Huyền 0982***102 *******en@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
7 Hoàng dung 0988***207 *******ung207@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
8 LÊ Hải Yến 0165***9073 *******.ajc93@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
9 Nguyễn Đức Anh 0988***294 *******nd@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
10 Nguyễn Hạnh 0166***4363 *******ngle1213@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
11 Nguyễn Mạnh Phúc Đạt 0962***034 *******ingphuongthao@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
12 Nguyễn Tâm 0169***6274 *******c.ntt@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
13 Nguyễn Thị  Phương Loan 0982***220 *******uyen68@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
14 Nguyễn Văn Trường 0988***200 *******19992@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
15 Nguyễn Việt Nga 0986***694 *******80@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
16 ninh chính 0973***936 *******1095@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
17 trinh khang 0168***1632 *******uankhang.0312@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
18 Trương Thị  Thùy Dương 0945***993 *******iet166@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
19 Vi Tuyên 0127***2992 *******oi9xxx@gmail.com 2015-04-01 18:01:00
20 Đỗ  Hoàng Tuấn 0168***7747 *******123456@gmail.com 2015-04-01 18:02:00
21 Nguyễn Thanh Quang 0936***892 *******_t_quang@outlook.com 2015-04-01 18:02:00
22 Nguyễn Thảo 0167***7441 *******thao.0111.hvtc@gmail.com 2015-04-01 18:02:00
23 ĐÀO DUY HOÀ 0934***966 *******duongmoc@gmail.com 2015-04-01 18:03:00
24 Nguyễn Thị Minh Hiền 0988***731 *******80@yahoo.com.vn 2015-04-01 18:03:00
25 Trần Huy Hùng 0169***9304 *******g081193.ktxd@gmail.com 2015-04-01 18:03:00
26  NGUYEN VIET CUONG 0913***496 *******ong1976@yahoo.com 2015-04-01 18:04:00
27 Phạm Văn Phi 0984***920 *******i1994@gmail.com 2015-04-01 18:04:00
28 Lưu Đình Anh 0166***3415 *******h515515@gmail.com 2015-04-01 18:05:00
29 Đặng Mi 0976***988 *******88@gmail.com 2015-04-01 18:06:00
30 VU QUOC TRINH 0978***328 *******inh62@gmail.com 2015-04-01 18:06:00
31 Hoàng Hùng 0972***951 *******angg@yahoo.com 2015-04-01 18:07:00
32 Nguyễn Bảo Cường 0987***640 *******ence@gmail.com 2015-04-01 18:07:00
33 Nguyen Quang Son 0162***1015 *******63@gmail.com 2015-04-01 18:07:00
34 Phạm Hằng 0164***8406 *******a@gmail.com 2015-04-01 18:07:00
35 Phạm Huyền 0168***6021 *******ihuyen21@gmail.com 2015-04-01 18:08:00
36 Trần Huy Hoàng 0168***2645 *******ng12345444@gmail.com 2015-04-01 18:09:00
37 ĐẶNG ANH TÚ 0966***750 *******htu@gmail.com 2015-04-01 18:13:00
38 Duong Hai Hiep 0904***805 *******p.duong@hotmail.com 2015-04-01 18:13:00
39 Lê Tiến  Quân 0993***123 *******301@gmail.com 2015-04-01 18:15:00
40 NGUYỄN XUÂN HÒA 0985***225 *******apro@gmail.com 2015-04-01 18:15:00
41 phạm minh khang 0166***1606 *******nhkhang1994ub@gmail.com 2015-04-01 18:16:00
42 Phi Anh 0123***7968 *******phianhnguyenphianh061994@gmail.com 2015-04-01 18:18:00
43 Trần Hải Vân 0942***506 *******ivan182@gmail.com 2015-04-01 18:20:00
44 Đỗ Đức Trung 0168***0200 *******rung199hp@gmail.com 2015-04-01 18:24:00
45 NGUYỄN  THẮNG  0168***7494 *******duka@yahoo.com 2015-04-01 18:26:00
46 Văn Phương 0934***927 *******bansung94@gmail.com 2015-04-01 18:27:00
47 Hoàng  Lê Tú Anh 0983***798 *******etuanh2@gmail.com 2015-04-01 18:30:00
48 nguyen huong 0168***4450 *******huong162158@gmail.com 2015-04-01 18:35:00
49 nguỹên mai 0164***1274 *******hohien@gmail.com 2015-04-01 18:38:00
50 Nguyễn Quý 0168***4486 *******nhvip9x@gmail.com 2015-04-01 18:40:00

Nguồn: Pico