Chùm ảnh: Lễ bốc thăm Mùa hè xanh-Du lịch thả phanh đợt 1


18/05/2011 10:53:00

Sau đây là chùm ảnh của lễ bốc thăm đợt 1:

 

Màn múa bốc lửa mở màn cho lễ bốc thăm

 

Bà Đỗ Vân Anh - Chuyên viên Sở Công Thương kiểm tra thùng phiếu vẫn được niêm phong

 

Nhân viên Pico dồn các thùng phiếu tại 4 trung tâm vào 1 thùng phiếu to 

 

 

MC mời 3 khách hàng lên bốc thăm 

 

 

Hình ảnh 3 khách hàng đang lựa chọn phiếu thăm

 

Tên khách hàng trúng thưởng từ số 1 -> 50 lần lượt hiện lên trên màn hình

 

 

Khách hàng chăm chú xem tờ rơi của Pico 

 

 

Khách hàng tham gia trò chơi và nhận phần thưởng từ Pico

 

 

Nguồn: Pico