Chiết khấu 10% khi Thanh toán bằng thẻ BankPlus MasterCard khi mua hàng tại Pico


22/02/2014 09:55:00

1. Tên chương trình khuyến mãi: CHIẾT KHẤU 10% KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ BANKPLUS MASTERCARD KHI MUA HÀNG TẠI PICO

2. Thời gian khuyến mãi: từ 22/02/2014 đến 31/03/2014

3. Nội dung & thể lệ chi tiết:

3.1. Nội dung chương trình:

- Chiết khấu 10% trên tổng hóa đơn thanh toán bằng thẻ BankPlus MasterCard tại hệ thống siêu thị điện máy Pico vào tất cả các ngày trong tuần.

- Được áp dụng kèm với các chương trình khuyến mãi khác tại Pico.

3.2. Điều kiện & điều khoản:

- Loại thẻ được hưởng chiết khấu: Thẻ tín dụng quốc tế Bankplus MasterCard.

- Chủ thẻ MB thực hiện thanh toán trên POS MB tại hệ thống siêu thị điện máy Pico trong thời gian diễn ra chương trình.

- Chương trình chiết khấu được giới hạn:

+ Số lần chiết khấu: mỗi khách hàng được chiết khấu 01 lần trong suốt thời gian khuyến mại.

+ Số tiền chiết khấu tối đa nhận được trong cả chương trình : 01 triệu đồng/ chủ thẻ ( bao gồm cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ). Số tiền tối thiểu để tham gia chương trình : 02 triệu đồng/ giao dịch thanh toán thẻ. Mức khuyến mại 10% này tính trên tổng hóa đơn mua hàng hóa hoặc dịch vụ của khách hàng.

+ Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác.

3.3 Phương thức thanh toán tiền chiết khấu:

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, Ngân hàng MB sẽ thực hiện báo có tiền chiết khấu vào tài khoản thẻ phát sinh giao dịch được hưởng chiết khấu, tuy nhiên thời gian này có thể thay đổi và phụ thuộc vào việc tra soát dữ liệu giữa MB và Pico.

4. Đường dẫn đăng ký mở thẻ BankPlus MasterCard: http://pico.vn/events/mbbank/mb_raoupa.aspx

 

Nguồn: Pico/ MB