Chùa Đồng và Chùa Suối Tắm đã có sóng di động


23/02/2009 04:54:00

Chùa Đồng và Chùa Suối Tắm là hai điểm dừng chân quan trọng trong hành trình về Yên Tử. Mọi năm, khách trẩy hội không thể liên lạc được tại hai nơi này. Từ ngày 25 chạp năm 2008, MobiFone đã tiến hành phát sóng 2 trạm BTS tại Chùa Đồng và Chùa Suối Tắm, hoàn thiện phủ sóng toàn bộ khu vực Yên Tử từ ngoài đường 18 vào tới Đền Trình - Suối Tắm - Chùa Giải Oan - Bến xe - Hoa Yên - Đỉnh Chùa Đồng Yên Tử.

Như vậy MobiFone là mạng di động phủ sóng đầu tiên tại Chùa Đồng và Chùa Suối Tắm để phục vụ khách hành hương.

Phủ sóng tại các địa điểm du lịch được MobiFone quan tâm và thực hiện ngay từ trong năm 2008, nhờ vậy chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch đã được cải thiện rõ nét.

 

Nguồn: