Bảo dưỡng điều hòa LG miễn phí, sẵn sàng đón hè 2020


10/03/2020 12:00:00

Như thường niên, chương trình bảo dưỡng điều hòa LG miễn phí dành cho các hộ gia đình đang sử dụng điều hòa LG, mua thêm điều hòa LG trong tháng 3 và 4 này chính thức khởi động. 

Lưu ý: chương trình không áp dụng cho khách hàng sử dụng điều hòa LG vào mục đích thương mại như nhà hàng, khách sạn, quán ăn...

Thể lệ và cách thức đăng ký chương trình được thể hiện chi tiết dưới đây:

Chọn mua điều hòa LG giá tốt nhất tại đây

Nguồn: Pico