Cáp kết nối Golden Japan HDMI dài 3m

Không còn kinh doanh