Quạt cây phun sương KANGAROO HYB45 50w m.trắng 3 tốc độ