Hướng Dẫn Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Công văn miễn trừ dấu và chữ ký của Thủ trưởng đơn vị trên hóa đơn chuyển đổi 
Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên website PiCo
Link tra cứu Hóa Đơn Điện Tử

Bước 1: Khi tra cứu Hóa đơn chọn mục Xem

Bước 2: View lên chọn IN HÓA ĐƠN

Bước 3: Chọn máy in là PDF xuất ra file PDF

Máy tính của Khách hàng phải cài máy in ảo PDF Printer

Bước 4: Mở file vừa lưu ra và gõ tổ hợp phím Ctrl + P  in như bình thường