Tủ Lạnh SBS Hitachi Inverter FM800XAGGV9XDIA - 584 lít - 3 cửa

Không Kinh Doanh

Bảo hành chính hãng: Xem điểm bảo hành Hitachi


SKU: FM800XAGGV9XDIA | MODEL: FM800XAGGV9XDIA