Đầu thu HD OPENTECH HTR1 CX40

Không còn kinh doanh

Đặc điểm nổi bật của Đầu thu HD OPENTECH HTR1 CX40

Thiết kế thời trang, nổi bật
Thiết kế thời trang, nổi bật
Đầu thu HD OPENTECH HTR1 CX40 tương thích hoàn toàn với chuẩn DVB-S/DVB-S2, có chức năng thu và giải mã các ứng dụng truyền thông đa phương tiện.
Kết nối đầy đủ
Kết nối đầy đủ 
Đầu thu HD OPENTECH HTR1 CX40  kết nối đa phương tiện với cổng HDMI, Wi-fi, USB, SD mang lại sự tiện lợi tối đa khi sử dụng.

Hỗ trợ dò kênh tự động
Hỗ trợ dò kênh tự động 

HD OPENTECH HTR1 CX40 hỗ trợ dò kênh tự động, dò kênh bằng tay, dò nhiều vệ tinh, dò theo transponder và dò mạng.

 

 

Xem thêm Đặc điểm nổi bật ▼