Ổ cứng di động Transcend 1TB StoreJet2.5 H3_TS1TSJ25H3P