TIVI LED LG 42LN6130-42, Full HD, 100Hz

Không còn kinh doanh

Đặc điểm nổi bật của TIVI LED LG 42LN6130-42, Full HD, 100Hz

www.pico.vn/42LN6130

Xem thêm Đặc điểm nổi bật ▼