Đầu Blu-ray 3D Samsung BD-E5900/XV, USB 2.0, MKV, Wifi Direct

Không còn kinh doanh

Đặc điểm nổi bật của Đầu Blu-ray 3D Samsung BD-E5900/XV, USB 2.0, MKV, Wifi Direct

www.pico.vn/BDE5900

Xem thêm Đặc điểm nổi bật ▼