Máy đục bê tông HITACHI PH65A 30mm, 1240W

Không còn kinh doanh