Máy điện thoại Dect phone kết nối tay con KXTG2512 1 mẹ, 1 con - KXTG2512

1.348.000₫