Roadshow của Pico hưởng ứng Giờ Trái đất


31/03/2009 10:13:00

 

 

Pico đã tham gia cổ động hoạt động đặc biệt này với nhiều hình thức như: tham gia với CLB motor Hà Nội đi diễu hành cắm cờ cổ động, thực hiện roadshow , treo băng rôn, biểu ngữ nhằm kêu gọi người dân cùng tham gia việc làm đầy ý nghĩa này. Pico cũng đã kêu gọi đối tác của mình cùng tham gia chương trình nhằm phổ biến rộng rãi nhất chiến dịch Giờ Trái đất. Riêng đối với khách hàng, Pico thực hiện bán giảm giá hàng ngàn sản phẩm tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường trong việc trình diễn và tập trung kinh doanh các sản phẩm công nghệ tiết kiệm điện năng.

Ông Trần Ngọc Việt, Đại diện của Pico cho biết: “Pico hưởng ứng tất cả các chương trình liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, tiết kiệm năng lượng, giáo dục nhận thức cộng đồng…, đây chỉ là một trong những chương trình thiết thực đã nằm trong kế hoạch cũng như định hướng chiến lược phát triển của Pico, chúng tôi sẽ thường xuyên thực hiện và tích cực tham gia các hoạt động như thế này”.

Một số hình ảnh Pico tham dự chương trình roadshow “Hưởng ứng giờ Trái Đất”:

Nguồn: